tentoonstelling Arthotheek Den Haag, Den Haag, 2000
36.